Škrateljc

Škrateljc

Fotografije: Arhiv Škrateljc

Po Sloveniji nastaja transverzala pravljično-doživljajskih poti, ki družinam in otrokom naravo in kulturo ter lokalne posebnosti približa skozi zgodbo in pristna doživetja. Vse poti se nahajajo v neposredni bližini Ljubljane in ponujajo nekajurno doživetje za družine, ki iščejo priložnosti za gibanje v naravi in sproščeno, otrokom prilagojeno spoznavanje novih krajev in njihovih posebnosti. Predvsem pa je cilj vseh teh doživetij, da se otroci naučijo opazovati naravo in se zavejo pomena skrbi zanjo. Otroci za doživetje na pravljično-doživljajskih poteh potrebujejo knjižico, ki jo dobijo na izhodišču poti, na cilju pa jih za uspešno opravljeno misijo vselej čaka nagrada. Z izjemo Krvavca, poti obratujejo vse leto vse dni v tednu.

Pravljično-doživljajske poti:

- Pot močvirskih škratov na Mali plac
- Pot pastirskih škratov na Krvavcu
- Pravljični Šumberk
- Polhov doživljajski park
- Smaragdna dogodivščina ob Ajdovskem zidu

Kontakt info