Tržiški muzej

Tržiški muzej

Razstave, Izobraževanje

Po ustanovitvi zavoda Tržiški muzej, leta 1964, je bila njegova dejavnost zaradi majhnega števila zaposlenih še vedno zelo povezana z lokalnim turističnim društvom, s katerim so koncem šestdesetih obudili nekaj običajev v obliki etnografskih in turističnih prireditev (Gregorjevo, Šuštarska nedelja, Lomski ploh, Razstava mineralov in fosilov, Poletne igre …). V muzeju sta bila sprva zaposlena dva uslužbenca, upravitelj prof. Josip Rakovec in Minka Brejc, ki je skrbela za zbiranje in inventarizacijo gradiva. Leta 1969 so zaposlili prvo kustodinjo z ustrezno formalno strokovno izobrazbo, zgodovinarko Nado Bizjak. Postavitev stalne usnjarske zbirke in zbirke novejše zgodovine sta bili njeno temeljno delo. Ko je muzej uspel pridobiti in arhitekturno prenoviti še Kurnikovo hišo, ji je vdihnila še etnografsko vsebino.

Leta 1969 je KS Tržič zgradila Paviljon NOB. V zgornjih razstavnih prostorih je muzej prirejal razne tematske razstave, ki jih je organizirala zunanja sodelavka prof. Slava Rakovec. Razstave domačih in gostujočih umetnikov je dopolnjevala živahna koncertna in založniška dejavnost. Leta 1974 so se tržiške lokalne kulturne in izobraževalne ustanove – muzej, ljudska univerza in knjižnica združili v Zavod za kulturo in izobraževanje Tržič. Najprej se je poleg rednega muzejskega dela razmahnilo zlasti pedagoško delo in publicistična dejavnost. Začel je izhajati Tržiški zbornik, uvedli smo strokovno vodenje po zbirkah ter mestnem jedru in okolici Tržiča.

V Paviljonu NOB smo nadaljevali z likovnimi in drugimi razstavami akademsko izobraženih domačih in gostujočih umetnikov, redno so izšle zloženke s predstavitvijo razstavljavcev in njihovih del.

V letu 2000 se je ZKI razdružil v tri ponovno samostojne javne zavode, med temi je Tržiški muzej. Poleg Zgornje kajže, Kurnikove hiše in Germovke nam je Občina Tržič v letu 2002 zaupala še upravljati Partizansko tehniko Kokrškega odreda nad Dovžanovo sotesko. Pri delu z zbirkami smo začeli preurejati depojske prostore, večjo pozornost posvečamo konservaciji eksponatov, nadaljujemo z dokumentiranjem, izgradnjo registra in evidentiranjem. Razstavna dejavnost je skoncentrirana na Pollakov salon in Kurnikovo hišo. Povečalo se je tudi število prireditev in pedagoških delavnic, s čimer skušamo povečati javni interes za muzej in krepiti vez z lokalno skupnostjo. Pedagoško delo se nadaljuje v obliki vodenja po stalnih zbirkah, ter raznih delavnic.

Kontakt info