Slovenski šolski muzej

Slovenski šolski muzej

Razstave, Izobraževanje

V muzeju je na ogled stalna razstava Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja do 1991. Vsako leto je pripravljenih več tematskih razstav s področja šole in šolske zgodovine, vsako razstavo pa spremljajo tudi bogati razstavni katalogi (doslej 86).

Na ogled je tudi posebej prirejena učilnica iz konca 19. stoletja. Slovenski šolski muzej izdaja strokovno revijo Šolska kronika - revija za zgodovino šolstva in vzgoje (samostojno od leta 1992), edino slovensko revijo, ki se ukvarja z zgodovino in tradicijami slovenskih učiteljev, učiteljskih društev ter s slovenskim šolstvom nasploh.

Kontakt info