Potok Predelica

Potok Predelica

Oceni izletniško točko

Glede na razgibanost in raznolikost struge potoka Predelice ločimo:
- zgornji del, ki zajema področje od mejnega prehoda Predel skozi zgornja korita do sotočja z Mangrtskim potokom,
- osrednji del: od omenjenega sotočja po prodih skozi osrednja korita do tolmuna, ki ga napaja Poševni slap, zadnji slap Predelice,
- spodnji del, ki poteka od omenjenega tolmuna skozi velik skalnat podor v Kreši, kjer tudi ponikne, a kmalu privre nazaj v strugo.

Potok Predelica nadaljuje svojo pot skozi spodnja korita in vas Log pod Mangrtom do reke Koritnice, tik pod vasjo.