Palško jezero

Palško jezero

Oceni izletniško točko

Pohodništvo

Palško jezero je presihajoče jezero v Pivški dolini, ki leži severno od naselja Palčje. Leži v kraški kotanji ovalne oblike z daljšo stranico okoli kilometra in pol ter pol kilometra dolgo krajšo stranico. Njegovo dno je razmeroma ravno, pri 543 in 550 m nadmorske višine, ob robovih pa se ostro dvigne. Je največje v skupini pivških jezer, v njem voda ostaja tri mesece na leto. V povprečju prekriva voda površino 1.000.000 m². Dno jezera je v višini, ki je v območju nihanja podtalnice, zato je globina vode odvisna od trenutnih hidroloških razmer. Največkrat se v njem zadržuje voda po večjih deževjih spomladi in jeseni. Glavni pritok je estavela Matijeva jama na vzhodni strani, od koder ob deževju priteka voda s pobočja Javornikov, poleg nje pa še več manjših. Povezano je s sosednjim Petelinjskim jezerom, v katerega se ob upadanju Palškega jezera steka voda, zaradi česar je polno večji del leta.