Kropa

Oceni izletniško točko

Kropa je sinonim za slovensko žebljarstvo. Že v 14. stoletju so tu talili železo, izdelovali žeblje in jih tovorili proti Italiji, Nemčiji in Balkanu. Več stoletna dediščina fužinarstva se je ohranila v tipični stavbni dediščini trškega jedra. Visoke fužunarske hiše se ob potoku Kroparica stiskajo ob breg Jelovice le-te imjo tipično podobo: večnadstropne stavbe s polkrožnimi vhodi, majhnimi okni, železnimi polknicami in umetniško kovanimi okenskimi mrežami, portali iz peračiškega tufa, kovane luči, freske. Staro trško jedro je prav zaradi ohranjene tradicionalne arhitekture že od leta 1953 zaščiteno kot naselbinski spomenik in je eno prvih spomeniško zaščitenih naselij v Sloveniji.s kamnoseškim okrasjem iz peraškega tufa ter kovanimi detajli, pričajo o nekdaj pomembnih lastnikih. Ohranjena tehniška dediščina (kovačnica vigenjc Vice, Slovenska peč) skupaj s Kovaškim muzejem pričajo o zgodovini, življenju in delu tukajšnjega prebivalstva.

Večina imenitnih hiš stoji ob osrednjem vaškem trgu - placu. Med hišami izstopajo Pibrovčeva, Potočnikova, Mazzolova in Klinarjeva. V Klinarjevi hiši je urejen Kovaški muzej, ki prikazuje zgodovino kovaštva in življenje kroparskih kovačev, na ogled je zbirka ročno kovanih žebljev in zbirka umetniško kovanih del Joža Bertonclja.

Kropa ima, zanimivo, kar dve cerkvi, ki stojita kot stražarja vsaka na svoji strani trga. Starejša je Župnijska cerkev sv. Lenarta na zahodni strani iz leta 1481. Na vzhodni strani naselja pa je podružnična cerkev Matere Božje oz. 'kapelca', nekdanja romarska cerkev, zgrajena v letih 1713-1729. V Kropi je ohranjenih tudi nekaj izvrstnih primerkov tehniške dediščine. Najbolj reprezentančen je brez dvoma vigenjc Vice, žebljarska kovačnica. V njem si skupine ob predhodni najavi v Kovaškem muzeju lahko v živo ogledajo ročno kovanje žebljev. Ohranjen je tudi Bodlajev vigenjc, bajer Spodnje fužine, rake in zbiralniki. Slovenska peč, ki je delovala do sredine 15. stoletja in je najstarejša ohranjena talilnica železove rude pri nas, je oddaljena 15 minut hoje.