Krajinski park Kolpa

Krajinski park Kolpa

Oceni izletniško točko

Pohodništvo

Zanimivo področje v Beli krajini ob reki Kolpi je bilo že zelo zgodaj spoznano kot zelo posebno in enkratno, zato ga je Občina Črnomelj že leta 1998 zavarovala z občinskim odlokom. Ker pa je bilo to premalo, da bi spodbudili celovit razvoj področja in učinkovito zaščito znamenitosti je Vlada RS leta 2006 sprejela Uredbo o Krajinskem parku Kolpa in sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Kolpa. Danes ta obsega 4.331 hektarjev gozda, košenic, steljnikov, strmih bregov in poplavnih ravnic na slovenski strani mejne reke Kolpe. Namen parka je preprečevanje odseljevanja in opuščanja obdelave kulturne krajine ter skrb za celovit razvoj področja parka in spodbujanje ekonomskih dejavnosti lokalnega prebivalstva.

Kontakt info