Kozjanski park

Kozjanski park

Kozjanski park je pokrajina mnogih obrazov. Na stiku alpskega in panonskega sveta so narava in ljudje ustvarili edinstven mozaik cvetočih travnikov, starih sadovnjakov, strmih gozdnih pobočij in bistrih potokov, domačij in poti do njih, v katerem se kulturna krajina, posejana z gradovi in cerkvami, prepleta z območji ohranjene narave.
206 km2, 78 naselij, 10.700 prebivalcev

Kaj nam park ponuja?
V Kozjanski park se lahko odpravite na krajše enodnevne ali daljše večdnevne pohode in sprehode.

Pešpot Podsreda (32 km, krožna pot) povezuje naravne in kulturne zanimivosti v okolici srednjeveškega trga Podsreda. Pot ima tri izhodišča: trg Podsreda, grad Podsreda in Trebce.

Pešpot Pilštanj (4 km, krožna pot) povezuje naravno in kulturno dediščino srednjeveškega trga Pilštanja ter razgledno točko na hribu Vino gora.
Geološka učna pot (10 km, krožna pot) poteka okoli naselja in samostana Olimje. Poleg 21 geoloških točk, ki prikazujejo geološko zgodovino in geološke posebnosti Kozjanskega, je ob poti vredna ogleda še marsikatera naravna in kulturna znamenitost.
Učna pot Travnik–Vetrnik (2 km, krožna pot) vodi prav okoli najvišjega vrha Vetrnika (709 m). Poleg izrednih razgledov po kozjanski pokrajini obiskovalcu prikaže bogastvo in raznolikost habitata suhih travnikov. Najprimernejši čas za obisk je v juniju in juliju, ko so travniki v polnem razcvetu.
Pot k repnicam (krožna pot, 9 km) vodi iz Stare vasi na Bizeljskem in prek vinorodnih bizeljskih gričev pripelje obiskovalca v vas Brezovica, ki slovi po repnicah – edinstvenih jamah iz silikatnega peska, ki se danes uporabljajo kot vinske kleti.
Slomškova pot – začetek poti je na Bizeljskem v južnem delu Kozjanskega parka, pot poteka prek celotnega območja parka do Olimja (najsevernejša točka parka) in nato še naprej do Ponikve.
Evropska pešpot E7 vstopi v park v Križah (na jugozahodu parka), prečka Orlico in se s Svetih gor spusti v dolino Bistrice ter prek vinorodnega gričevja vodi popotnika do Olimja, kjer zapusti območje parka.
• V božičnem in velikonočnem času se na upravi parka v Podsredi odvijajo ustvarjalne delavnice, kjer lahko obiskovalci izdelujejo adventne venčke, božične okraske, barvajo pirhe, vežejo butare in še marsikaj, s čimer se ohranja izročilo in prenaša na najmlajše. • Grad Podsreda živi s koncerti in glasbenimi seminarji Glasbenega poletja na gradu Podsreda ter stalnimi in priložnostnimi umetniškimi razstavami.
Glede na želje in zanimanja se pripravijo programi za ogled Kozjanskega parka po dogovoru, ki vključujejo pešpoti, naravne vrednote, srednjeveške trge, gradove, stare mline, romarske cerkve in turistične kmetije.

Dostop do parka
V Kozjanski park lahko prispemo s štajerske (odcep Dramlje iz ljubljanske ali Slovenska Bistrica z mariborske smeri) in dolenjske strani (odcep Krško ali Brežice). Za prihod v informacijsko središče parka v Podsredi, ki je od Ljubljane oddaljeno 120 km, bomo od vseh odcepov potrebovali še približno pol ure vožnje po regionalnih cestah.

Informacijski center:
Podsreda 45: vsak dan 8.00–16.00.
Grad Podsreda: vsak dan 10.00–18.00, razen ponedeljka, pozimi zaprto.
Strokovna vodstva po predhodni najavi vsak dan.Kontakt info