Grad Vrbovec

Grad Vrbovec

Pohodništvo

Na sotočju Drete in Savinje v Nazarjah stoji grad Vrbovec, ki se v nemških virih omenja kot Altenburg, slovensko ime Vrbovec pa se je uveljavilo, ker je grad stal sredi vrbove gmajne.

Prvotni grad na skalni kopi sredi današnjega kompleksa je bil domnevno pozidan že v 12. stoletju, v virih pa se prvič omenja leta 1248. V svoji večstoletni zgodovini je grad doživel številne prezidave, služil različnim namenom in zamenjal številne lastnike, leta 1615, ko preide v posest ljubljanske škofije pa je že imel današnjo podobo. Leta 1944 je bil požgan, po vojni le deloma obnovljen, nekdanjo podobo pa so gradu vrnili v začetku 90- ih let 20. stoletja. Danes služi kot sedež številnih lokalnih institucij in podjetij, v njem pa so tudi muzej, gostišče in poročna dvorana.

Konakt info