Grad Krumperk

Grad Krumperk

Oceni izletniško točko

Pohodništvo

Prvi zapisi o gradu Krumperk izhajajo iz leta 1338, ki ga izpričujejo kot dediščino plemiške rodbine Kreutbergov. V 15. stoletju je bil v lasti rodbine Rusbach, ki je grad leta 1410 prodala Zellenbergerjem. Konec 16. stoletja je z dedno pogodbo prešel v roke rodbine Ravbarjev, ki so sezidali novo grajsko stavbo. Naslednji lastniki so bili Raspi (od leta 1631), nato grofje Thurn Valsassina, od leta 1840 plemiška rodbina Rechbach, ki so leta 1928 prodali posestvo zadnjemu lastniku, posestnici iz Ruš pri Mariboru, Stanki Pogačnik. Po 2. svetovni vojni je bil objekt nacionaliziran in oropan. V svojem razcvetu je gospostvo Krumperk obsegalo področja krajev Dob (pri Domžalah), Ihan, Krtino, Brezovico in Studenec.

V bližini gradu je Jamarski dom in dve kraški jami, Železna jama in Babja jama. Na grajskem travniku v okviru Veterinarske fakultete v Ljubljani deluje Konjeniški klub Krumperk.

Kontakt info

  • Grad Krumperk
    Gorjuša
    1233 Dob