Grad Kromberk

Grad Kromberk

Oceni izletniško točko

Pohodništvo

Grad Kromberk stoji ob severnem robu doline, ob cesti, ki se vzpenja na Trnovsko planoto. Coronini von Cronberg je zgradil grad začetku 17. stoletja, delno na temeljih starejšega gradu iz 13. stoletja. Enonadstropna grajska stavba je bila po zasnovi in videzu renesančna, sestavlja jo osrednje poslopje skoraj kvadratnega tlorisa s štirimi enakovrednimi pročelji in vogalnimi stolpi. Coroniniji je drugo nadstropje zgradili med obnovo po prvi svetovni vojni, ko je bil grad požgan. Tudi med drugo svetovno vojno je bil grad delno porušen in kasneje obnovljen.

Od l. 1954 je v gradu sedež Goriškega muzeja z bogato slikarsko zbirko, kulturnozgodovinsko zbirko in prostori za občasne razstave. Notranjost je uredil arhitekt Janez Suhadolc. Številne zbirke ima muzej še v Dobrovem, Šempetru, Novi Gorici, Kanalu, Lipici, Solkanu, Štanjelu, Vrsnem in Tomaju.

Okoli dvorca je delno ohranjen ali rekonstruiran terasast vrt. Obnavljali so ga po podatkih o stanju v 18. stoletju. Parter na severni strani dvorca je zasnovan baročno. S skromno kamnito fontano kot osrednjim osnim motivom je razdeljen na štiri razdelke. Parter je bil nekdaj obrobljen z nizkim kamnitim zidom in okrašen z vazami. Del vrta ob parterju so spretno preuredili v parkirišče. V južni osi gradu sta ohranjena zimski vrt in grotta s kipom Kronosa. Vrt so v 19. stoletju dosadili z drevjem, in sicer v krajinskem slogu. Uredili so sprehajalne poti s klopmi in kamnito mizo, stolpič za sokole ter potoček z umetnim slapom.

Kontakt info