Grad Konjice (Slovenske Konjice)

Grad Konjice (Slovenske Konjice)

Oceni izletniško točko

Pohodništvo

Prvotno romansko jedro gradu je danes komaj razvidno. V zahodnem delu zasnove v spodnjih zidovih je opazno romansko zidovje in romanski je tudi še mali stolpič na vzhodnem delu. Večina še ohranjenega zidovja izvira iz gotske dobe. Sem sodi zlasti mogočni peterokotni stolp (danes obnovljen), ki so ga v 14. stoletju prislonili k stanovanjski stavbi, pa tudi masivni obrambni obzidni plašč, ki na severni strani obdaja nekdanje notranje grajsko dvorišče. Kasneje so dodali stanovanjske trakte, obod pa utrdili s pasom renesančnih utrdb, med njimi je bastion s skoraj štirimetrskimi zidovi. Grad v svoji današnji podobi je značilen primer raščenega gradu, ki se je iz manjšega romanskega zametka postopno razvil v obsežen grajski kompleks. V razvalinah so vidne romanske, gotske in renesančne arhitekturne sestavine, vso zasnovo pa še sedaj obvladuje večnadstropni gotski bergfrid. Grad je bil verjetno opuščen že v času lastništva kartuzijanov.

Kontakt info

  • Grad Konjice (Slovenske Konjice)
    Tattenbachova ulica
    3210 Slovenjske konjice