Grad Kamnik – (mali grad)

Grad Kamnik – (mali grad)

Oceni izletniško točko

Pohodništvo


Grad je danes v razvalinah, vidni so samo še ostanki posameznih obrambnih zidov, delno popravljeni in na novo pokrit pa je obrambni stolp. Izkopani ostanki kažejo na romanske sestavine gradu. Ob gradu pa je bila po vzoru poznoantičnih matrijev okoli leta 1100 postavljena kapela sv. Marjete s kripto. Danes stoji na tistem mestu dobro ohranjena romanska kapela v dveh nadstropjih, spodnja kapela s kripto in zgornja, pozneje nadzidana kapela sv. Eligija. Spodnja kapela je obsegala sedanji prezbiterij, ko pa so mu v 12.stol. prizidali ladjo, so na njeno fasado prenesli prvotni portal.

V 13. stol. so ladjo nadzidali in tri stranice stolpa nad starim prezbiterijem spremenili v polkrožno poznoromansko apsido. Tako je nastala nadstropna kapela. Po prezidavah okoli leta 1470 in barokizaciji okoli leta 1700 je stavba dobila današnji videz. V notranjosti kapele so ostanki fresk iz obdobja gotike in baroka. Kot celota spada kapela na Malem gradu kljub kasnejšim predelavam med pomembnejše in najstarejše romanske spomenike v Sloveniji in Evropi.

Kontakt info

  • Grad Kamnik (mali grad)
    Sadnikarjeva ulica
    1241 Kamnik
 
grad Kamnik - mali grad