Grad Grm

Oceni izletniško točko

Pohodništvo


Grad Grm je dal leta 1586 pozidati Krištof Mordax. Prvotni, najstarejši del poslopja je kvadraten stolp in desno od njega prvotno pritličen trakt. Zaradi takrat še žive turške nevarnosti je imel stolp poleg stanovanjske tudi opazovalno in obrambno funkcijo. Prvo večjo spremembo je grad doživel leta 1636, ko ga je po Krištofovi smrti prevzel njegov sin Hans Andreas. Njega je nasledil sin Wolfgang, ki je najbolj spremenil podobo gradu: pozidan je bil severni trakt levo od stolpa in oba stranska trakta. Grad je tako dobil v tlorisu pravokotno obliko z osrednjim dvoriščem, ki ga obdajajo trakti z arkadnimi hodniki v pritličju in nadstropju. V nadstropju so se trakti povezali v enako oblikovano stanovanjsko celoto; južno stranico četverokotnika je zapiral visok kamnit zid.
V začetku 18. stoletja je bil zasnovan grajski park, ki je povezal arhitekturo objekta z mavzolejem družine Mordax na bližnjem griču. Utrdbeno zasnovana arhitektura se je odprla in povezala z okoljem. Grad je izgubil prvotno trdnjavsko podobo in obrambno funkcijo. Postal je odličen primer poznorenesančne oziroma zgodnjebaročne arhitekture in se spremenil v udobno in razkošno domovanje tedanjih lastnikov.
Valvasor omenja, da je imel grad bogato poslikane prostore. V celoti se je ohranila le poslikava v osrednji dvorani grajskega stolpa. Strop dvorane je poslikan z vojaškimi prizori, ki so okvirjeni z bogato členjenimi štukaturnimi okvirji.
Podobo, ki jo je grad dobil v 18. stoletju, je ohranil vse do 19. stoletja. Takrat so zid na južni strani nadomestili z zidanim nadstropnim traktom. V osemdesetih letih 19. stoletja, ko se je v grad preselila kmetijska šola, je poslopje doživelo zadnje predelave, ki so žal uničile njegovo kvalitetno poznorenesančno oziroma zgodnjebaročno podobo. Zazidani so bili arkadni hodniki v pritličju in nadstropju, velike sobane so bile predeljene na več manjših prostorov, prebeljena je bila dekorativna stenska poslikava, ponekod celo odbit omet s poslikavo. Uničen oziroma predelan je bil grajski park in spremenjeno okolje gradu.

Kontakt info

  • Grad Grm
    Skalickega ulica
    8000 Novo mesto