March 31, 2016

Slap Orglice

March 31, 2016

Slap Perašica

March 31, 2016

Slap Peričnik

March 30, 2016

Slap pod Iglico

March 30, 2016

Slap Rinka

March 30, 2016

Slap Skočnik v Davči

March 30, 2016

Slap Sopota (Soupat)

March 30, 2016

Slap Šumik in Vernsko slapišče

March 30, 2016

Slapišče v Klomi