Narodna galerija

Narodna galerija

Razstave, Izobraževanje

Narodna galerija je osrednja nacionalna ustanova za starejšo umetnost v Sloveniji, ki hrani največjo zbirko likovnih del na slovenskem ozemlju od visokega srednjega veka do 20. stoletja.

Stalna zbirka obsega predvsem slovensko in umetnostno gradivo evropskih slikarskih šol od 12. do 20. stoletja, to so glede na vrsto:
- zbirka tabelnih slik in slik na platnu,
- zbirke kipov,
- zbirke del na papirju,
- zbirke fotografskih dokumentov premične umetnostne dediščine,
- specialne zbirke (dokumentarno gradivo, povezano z zbirkami).

Galerija prikazuje stalno umetniško razstavo od obdobja srednjega veka do zgodnjega 20. stoletja. V osrednjem steklenem delu galerije je po restavraciji leta 2006 razstavljen tudi originalni baročni Robbov vodnjak.

Kontakt info